WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET ELISABETHFONDS !

Recenste nieuwsbrief klik hier>>>

IN 2017 VIERT HET ELISABETHFONDS HAAR 15-JARIG BESTAAN
 MET HET JUBILEUMPROJECT : “PROJECT 15 – 4 – U”

  
 Het Elisabethfonds voor medisch -en sociaalontwikkelingswerk in Suriname en daarbuiten viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. In 2002 ingesteld als een speciaal steunfonds bij de Stichting Elisabeth, werd het fonds in 2009 een zelfstandige stichting en verkreeg toen de ANBI-status.
Het fonds werd – in de ogen van de fiscus – erkend als een Algemeen Nutbeogende Instelling, (ANBI) waarvan de giften tot een bepaalde hoogte u fiscaal aftrekbaar zijn.
Vijftien jaar is het fonds nu bezig met verschillende kleinschalige projecten in Suriname en daarbuiten, bijvoorbeeld ook op de Filipijnen. Er is heel wat werk verzet de afgelopen 15 jaar. Er werden minder valide ongehuwde moeders ondersteund, er werden medische instrumenten en apparaten gedoneerd, er werden studiefaciliteiten gerealiseerd en studiemateriaal gekocht. Ook heeft het fonds een keer een nieuw dak en een gasaansluiting geregeld, een school met leermiddelen geholpen en laatst bedden en matrassen aan een kinderhuis. Op de Filipijnen steunt het fonds een klein onderwijsproject en door de superorkaan in 2013 realiseerde het fonds noodhulp en een aantal duurzame casco-woningen. Altijd stonden onze donateurs klaar en zelden moesten we nee verkopen. Het belangrijkste doel van het fonds bleef toch het steunen van kansarme kinderen.
Het bestuur en de leden van de werkgroep geloven namelijk in het faciliteren van de studie van kansarmen dat is toch de basis voor een goede toekomst en daarom is het fonds zich steeds meer gaan richten op het sponsoren van studiekosten en het realiseren van studiefaciliteiten.
 
Geen feest in 2017, maar het steunen va een nieuw studieproject onder de naam: Project 15-4-U
Het Elisabethfonds wil met dit jubileumproject 1 kansarm kind – waar ook ter wereld – 4 jaar steunen met studiegeld. Iedereen kan bij het secretariaat een voorstel indienen (sluiting: 1 april) dan hopen we bekend te maken waar de keuze op gevallen is, met informatie over het land,de achtergronden en de studiemogelijkheden voor de gelukkige. Voor hem of haar geen druppel op een gloeiende plaat, maar een hemel op aarde. Hopelijk kunnen we medio 2017 melden wie voor het jubileumproject in aanmerking is gekomen. (Als u speciaal voor dit project wilt doneren, vermeld dan bij uw overschrijven: PROJECT 15-4-U.) Ook leest u meer over dit project in onze komende nieuwsbrieven. Die kunt u gratis bij het secretariaat aanvragen!
 
 UW STEUN WORDT GEVRAAGD VOOR DE STICHTING EFRAN – VOOR HULP
 AAN EN OPVANG VAN KINDEREN VAN INDIANEN – IN SURINAME
  

 Het bestuur en de directie van de Stichting Efran – voor hulp aan en opvang van kinderen van Indianen – in Suriname heeft in de korte tijd van haar bestaan een bewogen tijd achter de rug. Gelukkig is het de directie – na de sluiting van Koesikwarano – gelukt een nieuw huis voor die kinderen in Latour (een wijk in Groot-Paramaribo) te vinden. De nood was hoog en dankzij de hulp van vele vrijwilligers en instanties kon deze nieuwe stichting van start gaan. Het Elisabethfonds doneerde – dankzij u – een industriele wasmachine, bedden en matrassen en vorig jaar nog een aantal kasten voor het opbergen van spullen van de kinderen van dit kinderhuis.
Nu vragen we uw hulp bij het realiseren van studiefaciliteiten en (digitaal)studiemateriaal. De leerlingen komen vooral uit de verafgelegen Binnenlanden van Suriname om dan in de stad Paramaribo verder te studeren. Het Elisabethfonds gelooft in studie van deze veelal kansarme scholieren. Mogen wij daarom weer een beroep op u doen? Alvast hartelijk dank voor uw hulp bij dit mooie project. De kinderen van de Stichting Efran zullen u dankbaar zijn.

ALGEMEEN:

In 2002 besloot het bestuur van de Stichting "Elisabeth" het ''Elisabethfonds'' in te stellen voor sociaal-medische hulp aan mindervalide alleenstaande moeders en (hun) kwetsbare kinderen in Suriname. Vervolgens werd de Werkgroep "Elisabethfonds'' ingesteld om zich met de uitvoering daarvan te belasten. Na korte tijd koos de werkgroep ervoor de hulp tot vier gebieden te beperken (Ad hoc-hulp wordt in 'n noodsituatie niet uitgesloten). De filosofie achter de hulpverlening is ''helpen om het zelf te doen'' en ''hulp bieden aan hen die geen helper hebben''. Verdere informatie vindt u in onze gratis nieuwsbrief (Aan te vragen bij het secretariaat).


GERICHTE HULPVERLENING:
1e. Hulp en ondersteuning aan minder valide alleenstaande moeders en (hun) kinderen zodat ze op termijn een eigen inkomen kunnen genereren.
2e. Investeren in kwetsbare kinderen, zodat ze een goede opleiding krijgen en adequate leermiddelen kunnen aanschaffen.
3e. Medische hulp in de ruimste betekenis van het woord; van het verstrekken van medicijnpakketten tot de aanschaf van medische hulpmiddelen.
4e.Hulp bij de huisvestingsproblematiek van onze doelgroep (Aktie ''Vrouw onder dak'').

INFORMATIE EN DONATIE
Werkgroep ''Elisabethfonds'' 
Secr: Beekpunge 103 - 7761 KD Schoonebeek (Dr.) - 0524-533374 
Betaalrek. nr. NL69ABNA0509879624 (ABN-AMROBANK)

t.n.v. Stichting "Elisabethfonds" te Schoonebeek o.v.v. donatie EF

In 2009 is de Stichting "Elisabethfonds" door de fiscus aangemerkt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) d.w.z. uw giften zijn nu fiscaal aftrekbaar.


Alvast hartelijk dank voor uw steun en belangstelling!
Voor Fabienne

Kleine vlinder
al ben je niet vrij
je blijft vrolijk en blij.
Je ogen stralen
je zit nog vol verhalen,
ondanks alle pijn en verdriet
zijn het kleine lichtpuntjes
die je ziet.
Ik draag je met me mee,
mijn kleine meisje overzee.
Gescheiden door het water
maar hopelijk later
als je het geluk kent,
zul je weten wie je bent.

Esther van Egmond

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

 

Ook op de Filipijnen sponsort het Elisabethfonds enkele minvermogende, maar veel belovende studentes van het CTU, die later dan weer hun kennis en vaardigheden kunnen doorgeven aan arme kinderen op een basisschool.
Onze contactpersoon is nier mevr. Rowena Datoon.  

Deel dit...

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT