Elisabethfonds

 AANDACHT VOOR HET ELISABETHFONDS

Het Elisabethfonds is bijna 10 jaar geleden ingesteld voor medische-en sociale ontwikkelingshulp
in Suriname en daarbuiten. Het fonds richt zich vooral op minder valide alleenstaande moeders en
(hun) kwetsbare kinderen. In de praktijk betekende dat tijdelijke ondersteuning aan alleenstaande
minder valide vrouwen ten einde eigen inkomsten te kunnen genereren en investeren in kinderen, m.n. met lesgeld en studiekosten. Daarnaast steunde het fonds de Afdeling Spoedeisende Hulp bij het Academische Ziekenhuis Paramaribo met de aanschaf van medische apparatuur en gaf ze hulp bij huisvestingsproblemen van haar doelgroep. Een werkgroep bestaande uit jongeren en ouderen vergaderen regelmatig over hulpaanvragen en organiseren ook acties voor het verkrijgen van de noodzakelijke gelden en donaties. Ook in Schoonebeek hoopt de werkgroep het fonds te promoten. Het komend jaar wordt er namelijk actie gevoerd voor Koesikwarano (Huis van Vrede) een kinderhuis voor Indiaanse kinderen uit de binnenlanden van Suriname. Dat is de meest achtergestelde groep in dat land. We hopen het kinderhuis te helpen bij het verbeteren van de sociaal-hygienische situatie (riool en afwatering) en bij het inrichten van een goede studieruimte. Het andere project is het sponsoren van de studie van studenten uit straatarme gezinnen in Daanbantayan op de Philippijnen. Wist u dat je al voor 200 euro een student een jaar lang kunt laten studeren? Dit studieproject Daanbantayan is met name bedoeld voor meisjes die goed kunnen leren. Onze contactpersoon, mrs.Rowena Datoon, docente aan het CTU, coacht en adviseert deze studenten belangeloos. Zo hoopt het Elisabethfonds het komend jaar in Suriname en daarbuiten twee projecten succesvol te steunen. Wilt U ons helpen dat mogelijk te maken? Alvast bedankt voor uw belangstelling en steun. U kunt uw giften overmaken op bankrekening 50.98.79.624 t.n.v. Stg. “Elisabethfonds” te Schoonebeek. Omdat het fonds door de overheid is aangemerkt als ANBI (Alg. Nut Beogende Instelling) is uw gift fiscaal aftrekbaar. (Vraag onze gratis nieuwsbrief aan of kijk op onze website: www.elisabethfonds.nl). Info: 0524-533374 (Dhr. Admiraal).
 

Deel dit...

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT