Hulpverlening

HULPVERLENING: enkele voorbeelden
In de afgelopen 5 jaar verleende het Elisabethfonds aan een aantal moeders en kinderen steun, hulp en weer een beetje perspectief;
betaalde schoolgelden en lesmaterialen, regelde huisvesting voor een schrijnend geval, verzond een groot aantal dozen met kleding, gereedschap en leermiddelen naar Suriname, verstrekte medicijnpakketten en verbandmiddelen en is momenteel bezig het medisch instrumentarium voor de Spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo aan te vullen. Ook voor HIV-besmette kinderen kon ons fonds iets betekenen.
Zo gaat de opsomming verder... Natuurlijk alleen wanneer u - als donateur - ons fonds blijft steunen.
 
HULPVERLENING: kleinschalig en direct
Het Elisabethfonds geeft nog op bescheiden schaal hulp. Kleinschaligheid blijft voorlopig het devies ten einde de kosten zoveel mogelijk te drukken.
Zo worden goederen dankzij een sponsor gratis naar Suriname verzonden. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de hulp zoveel mogelijk  direct te verlenen. Dat kan vanwege het bescheiden netwerk en de inzet van vrijwilligers (meestal ook contactpersonen) in Suriname. Zo vlogen velen naar Suriname met hulppakketten van ons fonds in hun baggage.
 
HULPVERLENING: actueel en recent
Hulp aan een moeder met een zwaar herseninfarct; een onbetaalde waterrekening of hulp bij een handleiding voor EHBO-ambulancepersoneel:
orthopedisch schoeisel en nu willen we actievoeren voor een hartdefibrillator (AED). Zo gaan we verder...helpt u ons helpen?
Lees onze laatste nieuwsbrief voor recente informatie.
 
TOT SLOT:
Steun het Elisabethfonds voor sociaal-medische hulp aan Suriname. A siri di yu sai na a froktu dati yu sa piki (Het zaad dat je zaait, daarvan pluk je de vruchten) luidt een Surinaams gezegde. Tangi! (Dank u)

Deel dit...

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT