STICHTING EFRAN (voor KINDEREN VAN INDIANEN)

 

NIEUWE STICHTING EFRAN VANGT NU KINDEREN VAN INDIANEN OP

Na een bestuurswisseling medio 2013 bij Koesikwarano, het kinderhuis voor kinderen van
Indianen in Commewijne, zijn er problemen ontstaan tussen het nieuwe bestuur en de directie.
Uiteindelijk hebben die ertoe geleid dat de directie moest vertrekken (Feb.2014). De kinderen
hebben toen massaal de zijde van de directie gekozen en hebben ook de beide kinderhuizen verlaten.
Dat betekende in feite het einde van Koesikwarano. Maar ook het begin van een nieuwe start en nieuw elan.

Nieuwe start:

De kinderen hebben met de directie hun intrek genomen in de aangeboden ruimtes van een grote
Pinksterkerk aan de Keizerstraat, in het centrum van Paramaribo.
Op 15 mei jongstleden is voor deze kinderen een nieuwe stichting opgericht: de stichting Efran,
die de belangen van de pupillen uit het voormalige kinderhuis Koesikwarano nu behartigt. De
ouders hebben inmiddels hun kinderen uitgeschreven en opnieuw aangemeld bij de nieuwe
stichting. Stichting Efran werd zo de facto de voortzetting van de stichting Koesikwarano.

Stichting Efran vraagt om steun:

Het bestuur van de Stichting Efran heeft op verschillende sponsoren, waaronder ons fonds,
een beroep gedaan, de kinderen uit het voormalige Koesikwarano, niet in de steek te laten.
Twee bestuursleden van het Elisabethfonds hebben begin april tijdens hun bezoek aan Suriname
de kinderen bezocht en met de directie gesprekken gevoerd. Op korte termijn hopen ze op andere
huisvesting en vragen ons hen te willen steunen.
Omdat het hier toch gaat om kinderen van het voormalig kinderhuis in Commewijne,
heeft de werkgroep van het Elisabethfonds besloten - mede op advies van de beide bestuursleden
en de positieve gesprekken met het hoofd van de Stichting Projecten in Suriname (die kinderen
in kinderhuizen plaatst) - om de nieuwe stichting Efran te gaan ondersteunen.
Bovendien ontvingen we bericht van de voorzitter van de stichting Koesikwarano dat het voormalige
kindertehuis aan de Surinamerivier niet meer in september heropend zal worden.

Laatste nieuws:

Het bestuur van Efran is inmiddels druk bezig met nieuwe plannen te ontwikkelen en heeft vertrouwen in de toekomst.
Binnenkort hoopt het bestuur ons nader te berichten waaraan zij het meest behoefte heeft.
Tot slot willen bestuur en directie van de nieuwe stichting u alvast bedanken voor wat u in het verleden hebt gedaan voor deze kinderen van Indiaanse afkomst en ze spreken de hoop uit dat u hen wilt blijven steunen en faciliteren. Op dit moment wachten we op nadere berichten uit Suriname w.b. concrete hulpvragen en zullen u middels onze nieuwsbrief en website op de hoogte houden.

 

Deel dit...

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT