Organisatie

ORGANISATIE  ELISABETHFONDS:
Het bestuur van de Stichting ''Elisabeth" - een in 1988 opgerichte ideele stichting te Oegstgeest - heeft in 2002 het Elisabethfonds ingesteld voor sociaal-medische hulp aan Suriname en daarbuiten en heeft een door haar ingestelde werkgroep met de uitvoering belast. De werkgroep
heet officieel: Werkgroep ''Elisabethfonds'' van de Stichting ''Elisabeth''. Kortweg: Werkgroep ''Elisabethfonds'' (EF).
 
WERKGROEP ''ELISABETHFONDS''
De werkgroep bestaat uit maximaal 7 leden, waarvan minimaal een bestuurslid van de stichting deel van uitmaakt
Op dit moment bestaat de werkgroep uit 5 leden, met uiteenlopende deskundigheid. De werkgroep vergadert minimaal driemaal per jaar in Wassenaar of in Oegstgeest. Alle leden werken op basis van vrijwilligheid.
 
SECRETARIAAT:
Het secretariaat en het archief van de werkgroep berust bij de secretaris van de stichting en de werkgroep in Schoonebeek.
 
CONTACTPERSONEN:
De werkgroep beschikt over twee vaste contactpersonen in Suriname. Daarnaast zijn er steeds contactpersonen op ad hoc-basis  in Suriname voor
het Elisabethfonds werkzaam (vrijwilligers of stagiaires).
 
ADVISEURS:
De werkgroep laat zich regelmatig adviseren door deskundigen op medisch of sociaal gebied (artsen of maatschappelijk werkers).
 
 

Deel dit...

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT